Учнівське самоврядування Харківського професійного ліцею швейного і хутрового виробництва

«ПАРУС» (Передова Асоціація Реального Учнівського Самоврядування )

Учнівське самоврядування  з метою організації учнівського колективу, який забезпечить формування взаємин, відповідальний залежності у колективі та організаторських рис окремої особистості. В Харківському професійному ліцеї швейного і хутрового виробництва з 2007 року працює Рада учнівського самоврядування,  яка має положення про учнівський парламент, статут, план роботи. На Раді учнівського самоврядування, завдяки демократичним виборам, учні обирають Президента учнівського парламенту та   членів парламенту, які складаються зі старост навчальних груп.

На засіданнях Ради учнівського самоврядування було вирішено організувати комісії, які входять в структуру учнівського парламенту:

·                    комісія з проведення дозвілля;

·                    комісія спорту та здорового способу життя,;

·                    комісія соціального захисту;

·                    комісія навчально-виробничої діяльності;

·                    комісія дисципліни, порядку та правової культури;

·                    рада гуртожитку.

В свою чергу в кожну комісію, за бажанням самих учнів, входить 4-5 чоловік.

Члени учнівського парламенту здійснюють свою діяльність у наступних напрямках: допомагають майстрам виробничого навчання, класним керівникам вирішувати завдання, пов'язані з укріпленням дисципліни праці, успішності, відвідуванням учнями занять, виконання режиму роботи і правил внутрішнього розпорядку; приймають участь в організації і проведенні оздоровчих заходів; допомагають в організації дозвілля учнів, залучення в гуртки художньої та технічної творчості, спортивні секції; допомагають в організації в гуртожитку конкурсів на кращий поверх і кращу кімнату.

Принципи роботи учнівського парламенту «ПАРУС»:

·        демократичність (обрання органів самоврядування на основі громадської думки),

·        виборність (на основі об’єктивної характеристики кандидатур відбувається голосування за висунуту кандидатуру),

·        змінність,

·        звітність (звіт про виконання доручень після завершення певного виду діяльності),

·        співробітництво,

·        довіра,

·        узгодженість між членами колективу, педагогами і учнями.

Наше кредо:

1.     Відповідальність за доручену справу, за колектив, з те що відбувається навколо.

2.     Принциповість – уміння критикувати, належним чином сприймати критику, давати об’єктивну оцінку своїм вчинкам та вчинкам оточуючих.

3.     Самостійність.

4.     Готовність, залежно від конкретних умов, знаходити вірне рішення, долати труднощі.

5.     Вміння виявити ініціативу, вносити в будь – яку справу свої зусилля, думки, пропозиції.

Мета учнівського самоврядування:

·       Різносторонньо розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізується на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, малій батьківщині, народові України.

·       Забезпечувати та захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів ліцею.

·       Формування відчуття відповідальності, свідоме ставлення до участі у вирішенні важливих справ суспільного життя ліцею, наукою управління.

·       Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів.

·       Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями й педагогами.

Члени учнівського парламенту здійснюють свою діяльність у наступних напрямках:

·        допомагають майстрам виробничого навчання, класним керівникам вирішувати завдання, пов'язані з укріпленням дисципліни праці, успішності, відвідуванням учнями занять, виконання режиму роботи і правил внутрішнього розпорядку;

·        приймають участь в організації і проведенні оздоровчих заходів; допомагають в організації дозвілля учнів, залучення в гуртки художньої та технічної творчості, спортивні секції;

·        допомагають в організації у гуртожитку конкурсів на кращий поверх і кращу кімнату.

Наш девіз:

«Ми повинні самі внести ті зміни, які хочемо бачити в світі»(Махатма Ганді)

В основі нашої діяльності лежить принципи:

·        Пропонуй!

·        Організовуй!

·        Виконуй!

При асоціації діють творчі спілки:

·        Ми – за здоровий спосіб життя;

·        Інтелект + дозвілля;

·        Летюча агітбригада «Хутровичок».

Учнівське самоврядування нашого ліцею  «ПАРУС» приймала активну участь в підготовці і проведенні:

14.03.2013р. Проведення «Дня відкритих дверей в Харківському професійному ліцеї швейного і хутрового виробництва».

Саме учні ліцею  проводили  екскурсії для абітурієнтів нашого навчального  закладу.

25.03.2013р. Проведення тижня фізичної культури та спорту.

Спорт є основним критерієм здорового життя! Спортивний сектор учнівського парламенту є активними не тільки в організації , проведенні і приймає  активну участь у проведені спортивних змагань «Веселі старти». Вони виступили прикладом для учнів, які займають не активну життєву  позицію.